دانلود قالب استوری اینستاگرام

قالب اینستاگرام خبری پست و استوری

قالب اینستاگرام خبری پست و استوری- PSD لایه باز فتوشاپ+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP44]

این بسته شامل 15 قالب اینستاگرام خبری می باشد که 10 قالب پست و 5 قالب استوری اینستاگرام خبری است. فرمت قالب ها PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG (مناسب استفاده در موبایل) است. …

قالب خبری اینستاگرام پست و استوری

قالب خبری اینستاگرام پست و استوری- PSD لایه باز فتوشاپ و کاور PNG مناسب موبایل [SMP43]

این بسته شامل 15 قالب خبری اینستاگرام می باشد که 10 قالب پست و 5 قالب استوری اینستاگرام خبری است. فرمت قالب ها PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG (مناسب استفاده در موبایل) است. …

قالب خبری پست و استوری اینستاگرام PSD و PNG

قالب خبری اینستاگرام پست و استوری- PSD لایه باز فتوشاپ و کاور PNG تصویری [SMP42]

این بسته شامل 15 قالب خبری اینستاگرام می باشد که 10 قالب پست و 5 قالب استوری اینستاگرام خبری است. فرمت قالب ها PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG (مناسب استفاده در موبایل) است. …

قالب خبری پست و استوری اینستاگرام PSD و PNG

قالب خبری پست و استوری اینستاگرام- PSD لایه باز فتوشاپ+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP41]

این بسته شامل 10 قالب خبری اینستاگرام می باشد که 7 قالب خبری پست و 3 قالب استوری اینستاگرام خبری است. فرمت قالب ها PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG (مناسب استفاده در موبایل) است. …

قالب اینستاگرام آموزشی پست و استوری

بسته قالب اینستاگرام آموزشی پست و استوری آماده- PSD لایه باز+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP40]

در این بسته 12 قالب اینستاگرام آموزشی پست و استوری آماده با فرمت های PSD لایه باز فتوشاپ و PNG تصویری وجود دارد که شامل 6 قالب پست اینستاگرام و 6 قالب استوری اینستاگرام است. …

قالب فروشگاهی اینستاگرام پست و استوری PSD- PNG

قالب فروشگاهی اینستاگرام برای پست و استوری- 10 PSD لایه باز فتوشاپ+ 200 کاور PNG مناسب موبایل [SMP39]

در این بسته 10 قالب فروشگاهی اینستاگرام برای پست و استوری با فرمت های PSD لایه باز فتوشاپ و 200 کاور PNG تصویری مناسب موبایل در 20 گروه رنگبندی 10 تایی وجود دارد. …

قالب فروشگاهی اینستاگرام پست و استوری PSD- PNG

قالب فروشگاهی اینستاگرام برای پست و استوری- 10 PSD لایه باز فتوشاپ+ 40 کاور PNG مناسب موبایل [SMP38]

در این بسته 10 قالب فروشگاهی اینستاگرام برای پست و استوری با فرمت های PSD لایه باز فتوشاپ و کاور PNG تصویری مناسب موبایل وجود دارد. بسته شامل 5 قالب پست فروشگاهی اینستاگرام و 5 قالب استوری فروشگاهی اینستاگرام می باشد. …

قالب اینستاگرام لایو، وبینار و گفتگوی زنده برای پست و استوری

قالب اینستاگرام لایو، گفتگوی زنده و وبینار پست و استوری- 12 PSD لایه باز فتوشاپ+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP37]

در این بسته 10 قالب اینستاگرام پست و استوری لایو، گفتگوی زنده و وبینار با فرمت PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG مناسب موبایل وجود دارد. …

قالب اینستاگرام لایو، وبینار و گفتگوی زنده برای پست و استوری

12 قالب اینستاگرام پست و استوری معرفی لایو، وبینار و گفتگوی زنده- PSD لایه باز فتوشاپ+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP36]

در این بسته 10 قالب اینستاگرام پست و استوری لایو، گفتگوی زنده و وبینار با فرمت PSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG مناسب موبایل وجود دارد. …

قالب اینستاگرام لایو، وبینار و گفتگوی زنده برای پست و استوری

12 قالب اینستاگرام لایو، وبینار و گفتگوی زنده برای پست و استوری- PSD لایه باز فتوشاپ+ کاور PNG مناسب موبایل [SMP35]

در این بسته 12 قالب اینستاگرام پست و استوری لایو، گفتگوی زنده و وبینار با فرمتPSD لایه باز فتوشاپ به همراه نسخه کاور PNG مناسب موبایل وجود دارد. …